Press "Enter" to skip to content

Slut med troféjakt på varg, björn och lodjur

Rumänien har en av Europas största populationer av stora rovdjur som Björnar, lodjur och vildkatter. Ett nytt förbud enligt EU:s direktiv kommer att förbjuda all jakt inom Rumänien. Alla rovdjur är skyddade inom EU enligt habitatdirektivet, men det finns ett undantag för alla rovdjur som kan visa sig vara en fara för människor eller boskap. Detta undantag anser rumänska regeringen ha blivit utnyttjat av rumänska jägare för att sälja troféjakt för priser upp till 100.000 kr per trofé. Det nya förbudet kommer att förbjuda all jakt av rovdjur och kommer att inträda någon gång i Oktober. Detta förbud följs efter flera år därför flera jägare, skogsvaktare och myndighetspersoner som är kopplade till Rumäniens stora vildmarksområden blivit dömda för korruption.

Innan förbudet införs ska jaktorganisationerna uppge för regeringen hur många rovdjur som fanns i deras område och hur många av dom som orsakade problem. Detta tyckte regeringen inte var rimligt då jägarna inte kunde veta vilka av rovdjuren som skulle attackera boskapen. De kunde inte heller vara säkra på hur många rovdjur det fanns.

Många inom landsbygden i Rumänien var inte särskilt nöjda över detta förbud då de anser att jakt har varit den enda lösningen på problemen med att rovdjuren attackerar deras boskap. Dessa personer jagade endast för att skydda deras boskap och tyckte inte att detta  var rimligt. Enligt flera källor så har det blivit bevisat att jakt inte minskar konflikter mellan rovdjur och människor utan snarare ökar konflikterna. Men landsbygdsbefolkningen hävdade att jakten är det enda som har hjälpt och att ifall problemen inte löser sig med detta förbud så kommer de börja ta saken i egna händer. Regeringen tycker självklart att detta är en negativ aspekt eftersom de vill inte ersätta troféjakt med tjuvjakt. Regeringen har då kommit på en lösning genom att sätta in en militär specialenhet som ska ta hand om problematiska rovdjur och de har även diskuterat att flytta vissa individer till områden som kan rymma fler rovdjur. Så ifall du planerat att fara och jaga i Rumänien så kan du stryka dina planer.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *